•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

     Начално училище „Константин Величков” село Габерово, община Поморие  е общообразователно училище. В него се обучават деца от селата Дъбник и Габерово.  Училище с  дълга и богата биография. Създадено е още през далечната 1923 година, когато  местните жители  построяват две стаи , които служат за училище . На 20 септември същата година са записани първите 20 ученика от І до ІV отделение и вече повече от 93 години е мястото, в което се просвещават и обучават поколения деца. 


Ние сме малко училище с дълга и интересна история.
През  есента на 1925 год. с министерско постановление училището се  именува “Константин Величков”.
Началото на 1983 год. от местните жители се заражда идеята за построяване  на нова сграда, поради  нарасналия брой на учениците. Същата година се полагат и основите на новото училище. За новата учебна 1994/1995 год. новопостроеното училище отваря врати и посреща своите възпитаници.


    Днес училището разполага с материална база, отговаряща на нуждите на съвременните образователни стандарти. Вземаме дейно участие в инициативите на Община Поморие, работим по национални и общински проекти. Педагогическият колектив е съставен от достойни, амбициозни и творчески личности, висококвалифицирани с добра методическа подготовка.Знанията и уменията,  които получават нашите ученици  в процеса на обучение, възпитание и социализация, дават положителни резултати в последяващото им развитие.


     Ние и днес продължаваме да образоваме децата - вече деца на предишните поколения ученици.  В делника ни се редуват и радости, и трудности. Ежедневно се борим да постигнем по-високи успехи в учението и по-качествени изменения в живота на малкото ни общество. Дали успяваме, ще проличи  още щом годината се изтърколи. А оттам нататък ще се търкулне нова. После следваща и тъй без край. Дано!

 

 

Календар

 

Контакти